Arbetsliv Privatekonomi
Publicerat: 2016-12-13

Spaning

Inkomsterna har ökat med 21 procent på 10 år

Inkomsterna har ökat med 21 procent på 10 år

Ny statistik från SCB visar att inkomsterna har ökat med 21 procent (median-värde) de senaste tio åren, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av landet. I vissa kommuner har inkomsten ökat med mer än 30 procent, i andra med mindre än 10 procent. För män är inkomstutvecklingen bäst i Norrland, medan kvinnors inkomst har ökat mest i sydvästra delen av landet. Kvinnor ökade sin inkomst med 24 procent och män med 18 procent. Kvinnor har dock lägre inkomst än män. Medianvärdet för kvinnor var 288 000 kronor 2015 och för män var det 351 000 kronor.
Inkomstutvecklingen skiljer sig åt mellan olika kommuner. För befolkningen i Gällivare och Kiruna ökade inkomsten allra mest procentuellt sett, 31 procent. På topplistan över inkomstutveckling finns både höginkomstkommuner och kommuner med lägre inkomstnivå. Exempelvis är Lomma och Vaxholm bland de fem kommuner med högst inkomster 2015, medan Arjeplog, Pajala och Överkalix ligger på den undre halvan av inkomstrankingen.
Läs mer här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Storst-okning-av-inkomsten-i-Norrlandskommuner