Media
Publicerat: 2013-01-17

Spaning

Instagrams framtid?

Instagrams framtid?

Ett hett ämne är de sociala mediernas framtid. Kan den kraftiga tillväxten fortsätta? Kommer användandet att plana ut på en hög nivå eller kommer även företag som Facebook mfl att gå samma öde till mötes som forna storheter som Kodak, Polaroid, och Nokia? Nya siffror när det gäller det dagliga användandet av Instagram visar på ett dramatiskt minskande. Från början av december har antalet dagliga användare av Instagram minskat från ca 40 miljoner till ca 17 miljoner. En rejäl minskning. Flera analytiker ser ett samband med att Instagram ändrade sina användarvillkor, (där man t ex öppnade för att kunna sälja bilderna i tjänsten) och nedgången. Om det är förklaringen eller om användarna tröttnat är osäkert. Dock visar det på hur känsliga dessa tjänster är. Upp som en sol ena dagen och ner som en pannkaka nästa. De sociala medierna vara eller icke vara kommer att vara ett hett debattämne det närmaste året.
Statistik om användandet av de sociala medierna hittar du bland annat här:
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/2012/
http://appstats.eu/