Resa
Publicerat: 2019-06-20

Spaning

Inte bortkopplade på semestern

Inte bortkopplade på semestern

Många svenskar har en nära relation med sin mobil och ökad skärmtid kryper allt längre ner i åldrarna. Men mer än hälften av svenskarna känner inget behov av att vara bortkopplade det visar en SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av Resia.

På frågan om de är helt bortkopplade från jobbmail och sociala medier under semestern svarar hela 52 % att de inte har något behov av det. Nästan en tredjedel svarar att det är självklart för dem att vara bortkopplade. 13 % menar att de gärna skulle vilja vara bortkopplade men tycker det är svårt att lyckas. Här är det betydligt fler kvinnor än män som kämpar med att koppla bort. En liten del av svenskarna är tveksamma eller vet inte om de är bortkopplade under semestern.

Endast 1 % av svenskarna menar att de behöver koppla bort sociala medier och mail

På frågan vad svenskarna behöver för att kunna hålla i längden svarade endast 1 % att de behöver koppla bort sociala medier och mail. Det är betydligt viktigare att få upptäcka nya platser, att få kvalitetstid med nära och kära samt att få varva ner och göra ingenting.

I den mellersta åldersgruppen (35-55 år) har man minst behov av att vara helt bortkopplad. Bland de som inte är bortkopplade men som skulle vilja vara det är siffran högre bland de som är mellan 15 och 34 år. Här finns alltså en önskan om att vara bortkopplad i högre grad än hos de andra grupperna. Bland de som svarat att det är självklart för dem att vara bortkopplade är siffran betydligt högre hos den äldsta gruppen. Där är man oftast inte uppvuxen med att hela tiden kunna bli nådd eller att kunna nå vänner och bekanta dygnet runt.

Ungefär två tredjedelar av svenskarna menar att de spenderar mindre tid med sin telefon/ipad/laptop på semestern jämfört med i vardagen. En femtedel lägger ungefär lika mycket tid medan endast 5 % använder skärmarna mer på semestern än i vardagen.

Källa: https://www.resia.se/resiabarometern-2019