Resa
Publicerat: 2015-01-28

Spaning

Enklare parkering

Enklare parkering

I takt med att biltrafiken i storstäderna blir allt intensivare blir det allt svårare att hitta någonstans att parkera sin bil. Idag är det inte ovanligt att storstadsbor får cirkla runt i timmar för att leta efter en ledig plats, (en amerikansk uppskattning säger att amerikaner spenderar 70 miljoner timmar per år på att leta efter en parkeringsplats), vilket också leder till onödiga koldioxidutsläpp. Nu har två smarta lösningar dykt upp som ska åtgärda problemet.
Den första lösningen har utvecklats av studenten Amir Ehsani Zonouz vid University of Massachusetts Dartmouth, https://traffic.mobilityideacontest.spigit.com/Page/ViewIdea?ideaid=400. Han har tagit fram ett förslag där man med hjälp av drönare ska kunna övervaka, upptäcka och informera trafikanter om vart det finns lediga parkersplatser.
Den andra lösningen har presenterats av Ford som istället vill skapa en crowdsourcad lösning där bilarna själva samlar in information (genom parkeringssensorerna i bilarna) om parkeringsläget inom ett givet område. Andra trafikanter kan sedan få information via en app var det finns lediga platser.
Läs mer om Fords lösning på: https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2015/01/06/mobility-experiment-parking-spotter-atlanta.html