Media
Publicerat: 2013-05-29

Spaning

Internetworld nu endast digital

Internetworld nu endast digital

Tidningen Internetworld uppger nu att man från och med i höst endast kommer att finnas på webben. Redan för ett år sedan inledde man nedragningen på pappersversionen då man gick från 11 nummer per år till 6 nummer per år. Den huvudsakliga anledningen till att man nu slopar papperstidningen helt och hållet sägs vara att tidningens läsare i huvudsak finns på Internet. I samband med att man går över till en helt digital strategi så kommer även tidningens hemsida att göras om.
Hemsida: http://internetworld.idg.se/