Resa
Publicerat: 2017-11-10

Spaning

IONITY ska skapa infrastruktur för elbilar

IONITY ska skapa infrastruktur för elbilar

Biltillverkarna Ford, BMW Group, Daimler AG och Volkswagen Group går nu samman och bildar ett gemensamt bolag kallat IONITY. Tillsammans ska företagen utveckla och implementera laddningsstationer för elbilar över hela Europa.
IONITY kommer att bygga cirka 400 laddningsstationer fram till år 2020. Installationen av de första 20 stationerna kommer att börja under 2017 intill motorvägar i Tyskland, Norge och Österrike. Laddningsstationerna kommer vara öppna för allmänheten och placeras ut med cirka 120 kilometers avstånd från varandra.
Förutom att ta fram laddningsstationer har IONITY har företaget redan tecknat avtal med en rad starka affärspartners för att möjliggöra implementeringen av stationerna, såsom Circle K, Tank & Rast och OMV.
Läs mer här: http://www.ionity.eu/ionity-en.html