Arbetsliv Kultur / Fritid Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2019-03-15

Spaning

Jämställt värdepapper

Jämställt värdepapper

den 8 mars lanserade Avanza ett jämställt värdepapper som möjliggör investeringar i jämställda bolag. Man vill underlätta för hållbara investeringar.
"AVA Gender Equality Tracker är ett nytt värdepapper som handlas som en vanlig aktie på Stockholmsbörsen och följer Equileap Europe Gender Equality Index. Indexet använder sig av en poängranking utifrån fyra övergripande teman: könsbalans bland ledare och anställda, jämställda löner och balans mellan arbetsliv och privatliv, policys för jämställdhet, samt engagemang för transparens och ansvar. Indexet exkluderar dessutom bolag som har majoriteten av sin intjäning från vapen, spelverksamhet och tobak, liksom bolag som är upptagna på Norwegian Ethics Council List."