Mode / Design Reklam Värderingar
Publicerat: 2023-02-16

Spaning

KICKS slutar med retuschering

KICKS slutar med retuschering

Från och med årsskiftet har KICKS slutat retuschera allt egenproducerat bild- och filmmaterial för såväl bolagets reklamkampanjer som content. Detta är en del i KICKS arbete att motverka orealistiska och osunda skönhetsideal. Beslutet går också i linje med KICKS varumärkesplattform More of You där man vill visa att skönhet är så mycket mer än yta och förlegade ideal, och att det snarare handlar om att vara sitt sanna jag och våga visa det för världen. KICKS skärper nu sin policy vilket innebär att bolaget inte längre retuscherar egenproducerade bilder och filmer, förutom ljus- och färgjustering, dock aldrig någon del av modellen. Vidare ställer de även krav på att influencers som de samarbetar med för bolagets räkning inte retuscherar sitt material.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/kicks/pressreleases/kicks-slutar-med-retuschering-3234162

 

Bild: Sceenshot instagram