Hem / Boende
Publicerat: 2020-11-19

Spaning

Klimatdebatten påverkar konsumenternas konsumtion

Klimatdebatten påverkar konsumenternas konsumtion

Den pågående klimatdebatten har stor inverkan på de svenska konsumtionsvanorna. Men det påverkar kvinnor och män olika. Framförallt är det storstadsbor, unga och kvinnor som uppger att de påverkas mest. Bland de sistnämnda är siffran 66 procent. Jämfört med 46 procent av männen. Trots den ökande klimatmedvetenheten köper dock fortfarande sex av tio kvinnor saker som de inte har plats för. Det visar en undersökning av Elfa, experten på förvaringslösningar.
Många svenskar (56%) uppger att debatten om klimatet påverkar deras konsumtionsvanor. Bland annat har det lett till minskade inköp generellt, att oanvända saker säljs eller ges bort och att vi återvinner i allt större utsträckning.
Framförallt är det kvinnor som uppger att deras beteende har ändrats. Två av tre kvinnor (66%) svarar att klimatdebatten påverkar konsumtionen. För männen är det knappt hälften (46%) som svarar likadant. Det är också betydligt fler (67%) i den yngsta åldersgruppen 18-29 år som uppger att deras konsumtionsvanor påverkas av klimatdebatten än i åldersgruppen 50-59 år där siffran är 50 procent. Bland studenter och storstadsbor är det också en övervägande majoritet som svarar att klimatdebatten påverkat deras konsumtion, 73 respektive 62 procent.
Trots att majoriteten uppger att klimatdebatten påverkar hur vi konsumerar visar undersökningen också att många svenskar fortfarande konsumerar för mycket. Närmare hälften (48%) av männen och än fler kvinnor (58%) uppger att de har köpt saker som de inte har någonstans att förvara. Samtidigt uppger var tredje person att de bara använder hälften av sina kläder och skor regelbundet. För att ändå få plats med nya saker återvinner fyra av tio kläder och skor de inte använder. Nästan var fjärde person (24%) kastar sakerna medan var femte (21%) säljer det som inte används. Unga vuxna och barnfamiljer tillhör de grupper som återvinner kläder och skor mest, medan pensionärer och äldre utan både jobb och barn återvinner minst.
 
 
Källa: https://elfa.com/sv-se/studio-elfa
 
Bild: Press Elfa