Klimat-förändringarna anses vara den största utmaningen i vår tid

En ny rapport från Vattenfall visar att allmänheten anser att klimatförändringarna är den största utmaningen i vår tid – allvarligare än något annat globalt problem som krig och konflikter eller lågkonjunktur.  Rapporten baseras på en undersökning där 7220 personer i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien svarat på frågor om vilka känslor klimatförändringarna ger upphov till. Över en tredjedel anser att klimatförändringarna är den mest akuta globala frågan och mer än 40 procent av deltagarna uppger att de känner ångest.

I rapporten presenteras också en analys av mediernas bevakning av klimatförändringarna det senaste året. En stor andel nyheter beskriver klimatfrågans allvar och har därmed haft en negativ tonalitet. En annan del av publiciteten var särskilt negativ till sin karaktär och framhåller ur ett mer emotionellt perspektiv de redan märkbara katastrofala följderna av klimatförändringarna. Det fanns också en positiv andel nyheter, där olika initiativ för att bromsa klimatförändringarna eller den politiska utvecklingen för att stärka ramverket kring klimatfrågan beskrivs.

Resultaten visar dock att respondenterna har lättare för att minnas negativa nyheter om klimatförändringarna. De medger också att det är mer sannolikt att de delar med sig av negativa inslag på sociala medier.

 

Källa: https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/samtalet-om-klimatforandringar

 

Bild: Depositphoto