Arbetsliv Hem / Boende Kultur / Fritid Värderingar
Publicerat: 2019-03-28

Spaning

Könsstereotyper- oförändrad i framtiden

Könsstereotyper- oförändrad i framtiden

Att man har fördomar och skapar stereotyper av människor är inget nytt, men det är trots allt inte heller något som ändras särskilt mycket med tiden. I ett samarbete mellan Lunds, Stockholms och Göteborgsuniversitet så framgår det att de fördomar och föreställningar om vilka arbetsuppgifter eller hushållsplikter som hör till mannen respektive kvinnan inte har eller kommer ändras med i tiden. Studien gjordes med en enkätundersökning där de tillfrågade fick besvara hur framtiden kommer att se ut vad gäller vad som mannen respektive kvinnan kommer ha för ansvar inom hushållet och i vardagen, och det resultat som framgick var att det inte kommer att skilja sig så mycket mot dagens synsätt. Studien påvisade även att de uppfattningar man har om jämställdhet och könsbalanser i olika yrken var starkt överdriven från verkligheten.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/03/28/konsstereotyper-lever-fortfarande-kvar/