Reklam Värderingar
Publicerat: 2022-03-28

Spaning

Konsumenterna allt mer bekväma med datahantering

Konsumenterna allt mer bekväma med datahantering

Ny forskning lanserad av Global Data & Marketing Alliance (GDMA) i samarbete med Acxiom, visar att över hälften av de tillfrågade konsumenterna (53 %) håller med om att utbyte av personlig information är avgörande för att det moderna samhället ska fungera smidigt. Konsumenter är allt mer bekväma med att dela data, särskilt om det finns en klar fördel med att göra det. Det framgår av rapporten "Global Data Privacy: What the Consumer Really Thinks".
Förtroende för en organisation är fortfarande den viktigaste faktorn som driver konsumenternas vilja att dela personlig information med ett företag. I de 16 undersökta länderna rankar 38 % av konsumenterna "förtroende för en organisation" bland de tre främsta faktorerna som gör dem villiga att dela data med en organisation.
Förbättrade globala integritetsstandarder har haft en betydande inverkan på konsumenterna. Sedan 2018 års upplaga av denna forskning, som undersökte 10 av samma marknader, har många länder implementerat ny eller uppdaterad dataskyddslagstiftning.
Jämfört med tidigare undersökningar så ser man en allt mer positiv allmänhets känsla för datautbyte:

  • År 2022 känner nästan hälften (46 %) av de globala konsumenterna sig mer bekväma med idén om datautbyte med företag – upp från 40 % 2018
  • 48 % av konsumenterna angav datautbyte som väsentligt för att det moderna samhället ska fungera – en ökning avsevärt från 41 % av befolkningen som angav detta 2018
  • Uppkomsten av gruppen "Data Unconcerned"; personer som visar liten eller ingen oro för sin dataintegritet. 31 % av befolkningen tillhör nu denna kategori – upp från 26 % 2018

 
 
Källa: https://globaldma.com/consumer-attitudes/
 
Bild: Depositphotos