Reklam
Publicerat: 2017-02-07

Spaning

Konsumentverket säger upp avtalet med NIX

Konsumentverket säger upp avtalet med NIX

För konsumenter som inte vill bli uppringda av telefonförsäljare har NIX-registret varit ett alternativ. Men nu har Konsumentverket valt att säga upp samarbetet med föreningen för NIX-telefon. Skälet är att det finns allt för många undantag från huvudprincipen att man inte får ringa till konsumenter som markerat att de inte vill bli uppringda.
Konsumentverket vill att konsumenten endast ska kunna bli uppringd av företag man gett godkännande till. Föreningen bakom NIX vill istället att man ska markera vilka företag man inte vill bli uppringd av. Det är ju en stor skillnad i inställning och parterna har därför inte kunnat komma överens.
Konsumentverket vänder sig nu till regeringen för att påtala att det ska krävas skriftligt medgivande för att bli uppringd och vill ha en skärpt lagstiftning på området.
Läs mer: http://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/press/pressmeddelanden/2017/ko-till-regeringen-nix-telefon-ger-inget-fullgott-skydd/