Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2014-09-08

Spaning

Konsumtionsskillnader suddas ut

Konsumtionsskillnader suddas ut

Konsumtionsmönstren i yngre och äldre hushåll är fortsatt mycket lika varandra enligt AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Orsakerna till att skillnaderna i konsumtion numera är marginella är att pensionärerna har fått betydligt högre inkomster och bättre hälsa.
I slutet av 1970-talet var skillnaderna mellan pensionärer och yngre gruppers konsumtion stora. Kostnader för mat och bostad utgjorde ungefär hälften av pensionärernas konsumtion och för yngre var siffran betydligt lägre, bara cirka 30 procent. Idag är det små skillnader mellan grupperna, pensionärer lägger 42 procent av sin disponibla inkomst på mat och bostad vilket bara är 3 procentenheter mer än det genomsnittliga hushållet.
I början av 1990-talet hade yngre pensionärer cirka 88 procent av den disponibla inkomsten för yrkesarbetande personer mellan 30 och 49 år. I den senaste mätningen var motsvarande siffra 95 procent.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/amf/pressreleases/smaa-skillnader-mellan-yngres-och-aeldres-konsumtion-1051101