Mat / Dryck Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-07-03

Spaning

Försämrad ekonomi påverkar livsmedelskonsumtionen

Försämrad ekonomi påverkar livsmedelskonsumtionen

Under det senaste året har det ekonomiska läget i Sverige förändrats markant. Med anledning av det har Coop Butiker & Stormarknader i samarbete med HUI Research kartlagt svenska konsumenters inställning till hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Huvudinsikter från rapporten

  • Stödet för hållbar livsmedelskonsumtion är brett och vad som menas med hållbarhet är komplext. Andelen som anser det viktigt att handla hållbara livsmedel uppgår till 83 procent och när konsumenterna får svara själva menar de att hållbarhet handlar om fyra teman: ekologi, lokalproduktion, social hållbarhet och minskat matsvinn.
  • Levnadskostnadskrisen slår hårt mot barnfamiljerna, särskilt ensamstående. Andelen ensamstående med barn som oroar sig för att de eller deras familj äter för lite frukt och grönt är 62 procent, motsvarande andel bland sammanboende utan barn är 36 procent. Det är nästan dubbelt så vanligt att ensamstående med barn uppger att de minskat sina inköp av hållbara livsmedel som för sammanboende utan barn.
  • Levnadskostnadskrisen slår hårt mot låginkomsttagare. Bland hushållen med de lägsta inkomsterna (<200K) är det 60 procent som oroar sig för att deras familjer äter för lite frukt och grönt. Motsvarande andel bland hushållen med högst inkomst (725K+) är 35 procent. I de båda grupperna är andelen som menar på att deras matinköp påverkats negativt av det ekonomiska läget 76 procent, respektive 50 procent.
  • Allt är inte vad det verkar och levandskostnadskrisen driver till och med vissa hållbara beteenden. När konsumenterna får frågan hur de hanterar de stigande priserna nämner en stor andel beteenden som att handla på kort datum och minska sitt matsvinn.
  • Svenskarna är tämligen överens om att säsongskonsumtion och lokal produktion är två av de viktigaste delarna i hållbar livsmedelskonsumtion. Fler än 8 av 10 konsumenter är villiga att handla säsongsbaserad frukt och grönt för att i högre utsträckning äta svenskodlat och 70 procent föredrar en tomat odlad i växthus i Sverige över en friväxande ekologisk tomat importerad från Spanien.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/21847/3796239/9ffea73aad0e8ad9.pdf

 

Bild: Depositphotos