Kraftig ökning av svenskarnas mobilsurf

Kraftig ökning av svenskarnas mobilsurf

Ökningen av svenskarnas mobilsurf accelererar allt kraftigare och har under årets första fyra månader fördubblats jämfört med samma period i fjol. Telenors undersökning visar att ökningen är 96 procent under januari – april 2018 jämfört med samma period förra året. De som står för den kraftigaste ökningen är landets seniorer och i synnerhet de boende i norra Sverige.

Seniorer är den åldersgrupp som ökar sitt mobilsurfande mest vilket är en stor anledning till den höga accelerationen av mobilsurf. Den största ökningen står personer över 70 år för som ökar med 117 procent och åldersgruppen 61 år och 70 år ökar med 105 procent. Yngre (18-30 år) surfar mest i Sverige men skillnaden mellan dem och de äldre åldersgrupperna minskar för varje år. Det skiljer till exempel idag bara 20 procent i total surfmängd per person/månad mellan personer i åldersgruppen 18-30 år och personer 31-40 år.

Så mycket ökar mobilsurfen i olika åldersgrupper

Över 70 år – 117%

61-70 år – 105%

51-60 år – 96%

41-50 år – 93%

31-40 år – 95%

18-30 år – 63%

 

Läs mer: http://press.telenor.se/pressreleases/rekordoekning-av-svenskarnas-mobilsurf-2538585