Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-05-29

Spaning

Krock mellan företags ambitioner och människors förväntningar enligt Accenture

Krock mellan företags ambitioner och människors förväntningar enligt Accenture

Accenture Technology Vision 2020, den 20:e upplagan av Accentures årliga teknik-rapport, förutspår de viktigaste tekniktrenderna som kommer att påverka företag under de kommande tre åren. Årets rapport, “We, The Post-Digital People: Can your enterprise survive the ‘tech-clash?,” visar att företagens ansträngningar att uppfylla konsumenters behov av ny teknik inte alltid lyckas, trots att människor idag interagerar med teknik mer än någonsin tidigare.
Idag används begreppet "tech-lash" för att beskriva ett ökat motstånd mot de senaste årens kraftiga teknikutveckling. Det begreppet misslyckas dock uppmärksamma i vilken omfattning samhället faktiskt använder och drar nytta av tekniken. Det är snarare en teknik-krock – en krock mellan affärsverksamhet och teknologi – som inte överensstämmer med människors behov och förväntningar.
Av de mer än 6 000 företagsledare och IT-chefer världen över som Accenture tillfrågade för Technology Vision, säger 83 procent att tekniken har blivit en ofrånkomlig del av människors vardag. Som en del av studien tillfrågade Accenture även 2 000 konsumenter, och 70 procent av dem räknar med att deras relation till teknik kommer att bli mer eller betydligt mer framträdande under de kommande tre åren.
Rapporten visar att företag som fortsätter med befintliga affärsmodeller inte bara riskerar att irritera kunder eller förlora anställdas engagemang, utan också permanent kan begränsa potentialen för framtida innovation och tillväxt. Technology Vision 2020 identifierar fem viktiga trender som företag måste ta i beaktning de kommande tre åren. Målet är att minska teknik-krocken och istället skapa nya former av affärsvärde:
Personlig upplevelse: Företag behöver skapa personliga kundupplevelser som uppfyller individens krav och preferenser. Det kan förvandla passiva målgrupper till aktiva deltagare genom att begränsa enkelriktade upplevelser, som kan få människor att känna sig maktlösa och utestängda. Fem av sex undersökta företag och IT-chefer (85%) anser att det krävs att företagen förbättrar sina kundrelationer för att kunna konkurrera framgångsrikt.
AI och jag: Artificiell intelligens (AI) bör vara en bidragande faktor till hur människor utför sitt arbete, snarare än bara ett understöd för automatisering. När kapaciteten att nyttja AI blir större, måste företagen göra tekniken till en vinstgivande del av verksamheten. För närvarande anser endast 37 procent av företagen att de använder en inkluderande design för AI, det vill säga system som möjliggör samarbete mellan människa och maskin.
Dilemmat med ”smarta saker”: Antaganden om vem som äger en produkt utmanas i en värld som numera präglas av ett "evigt beta-stadie." Idag är många produkter och tjänster uppkopplade, och är beroende av regelbundna uppdateringar. Det kommer påverka företag som vill lansera produkter som drivs av digitala upplevelser. Nästan tre fjärdedelar (74%) av cheferna uppger att deras företags uppkopplade produkter och tjänster kommer att ha fler, eller betydligt fler, uppdateringar under de kommande tre åren.
Robotar i vardagen: Robotteknik finns inte längre bara på lager och fabriksgolv. Med framväxten av 5G måste varje företag se över sin användning av robotteknik. Cheferna är delade i sina åsikter om hur de anställda kommer omfamna robottekniken: 45 procent säger att deras anställdas anpassning till robotteknik kommer att vara utmanande, medan 55 procent tror att deras anställda lätt kommer förstå hur de kan arbeta med tekniken.
Innovations-DNA: Aldrig tidigare har företag haft tillgång till en så stor mängd avancerad teknik, såsom distribuerad databasteknik (distributed ledger technology, DLT), AI, extended reality och kvantdata. För att hantera allt detta, och utvecklas i den takt som marknaden kräver, kommer företag behöva etablera sitt eget unika ”innovations-DNA”. Tre fjärdedelar (76%) av cheferna anser att insatserna aldrig har varit högre när det gäller att ta tillvara på innovation.
 
Läs hela rapport: https://www.accenture.com/us-en/insights/technology/technology-trends-2020
 
Bild: Screenshot Accenture