Kvinnor driver smartphone marknad

Enligt Ericsson, så är kvinnor mest aktiva användare av smartphone (jmf med män)
97% skickar SMS
77% skickar bilder
57% använder sociala medier
24% checkar in på platser
17% löser in digitalkuponger