Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2017-12-15

Spaning

Kvinnor givmildast på nätet

Kvinnor givmildast på nätet

Att skänka pengar på nätet har liksom e-handeln utvecklats starkt de senaste åren. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn och betalexperten DIBS har intervjuat 2 000 svenskar och analysera data från tusentals anslutna webbutiker i Sverige angående svenskarna och välgörenhet på nätet.
Undersökningen visar att nästan en femtedel (18 %) av svenskarna har skänkt pengar på nätet. Man använder oftast sin dator för att skänka pengar (63 %), följt av sin mobiltelefon (41 %) och surfplatta (14 %). Mobila enheter är således i princip lika viktiga som datorn.
DIBS undersökning visar att det främst är kvinnor som skänker pengar på nätet, 21 procent jämfört med endast 15 procent av männen. De allra äldsta skänker i högst utsträckning, 27 procent. Minst skänker åldersgrupperna 25-34 år och 45-54 år med 15 procent. Nästan samtliga som skänker pengar ger mellan 10 till 1000 kronor per tre månader. Kvinnor skänker mer i genomsnitt men dubbelt så många män än kvinnor skänker högre belopp mellan 1000 och 5000 kronor.
Snittet är omkring 150 kronor i månaden, där de allra yngsta skänker hälften så mycket medan de allra äldsta skänker nästan dubbelt så mycket. Det är heller i princip inga regionala skillnader eller mellan inkomstgrupper, med undantag från dem som tjänar mindre än 300 000 kronor om året. Dessa skänker dock endast i något mindre utsträckning än övriga.
Läs mer om undersökningen här: http://press.dibs.se/pressreleases/svenskarna-och-vaelgoerenhet-paa-naetet-kvinnor-givmildast-och-mobilen-numera-viktig-2331037