Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-10-18

Spaning

Ladda ner din data från Apple

Ladda ner din data från Apple

I spåren av GDPR så öppnar nu upp Apple möjligheten för sina användare att ladda ner den data företaget har om dem. Facebook har sedan en tid erbjudit sina användare samma möjlighet. Den nya möjligheten omfattar inte bara europeiska användare (som omfattas av GDPR) utan även användare i t ex USA och Australien.
 
Här kan du som apple-användare se hur du gör för att ladda ner din data: https://privacy.apple.com/