Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-06-12

Spaning

Digital demokrati – sociala medier påverkar

Digital demokrati – sociala medier påverkar

För tredje året i rad delar Com Hem med sig av sina insikter om hur Sverige mår digitalt i Com Hem-kollen, som görs i samarbete med Kantar Sifo. I år är temat digitaliseringens effekter på demokratin. Undersökningen visar att det finns en stark tilltro till sociala mediers förmåga att påverka politiken, men samtidigt en stor skepticism mot säkerheten och en oro för manipulation genom digitala medier.
Fler än 1 av 3 upplever att det går att påverka politiken som förs i Sverige med hjälp av sociala medier. Uppfattningen är särskilt stark bland de yngsta under 29 år, där så många som 43 % ser dessa möjligheter.
Samtidigt uttrycker 1 av 4 en önskan att möjligheterna till att påverka politiken genom omröstningar och upprop på internet ska vara betydligt större än idag. Det finns även en oro för att uttrycka sina politiska åsikter i sociala medier på grund av rädsla för personliga påhopp. Fler än hälften tycker att det finns en risk att något politiskt parti i Sverige manipulerar sociala medier i syfte att påverka valresultatet i Sverige eller att det finns en risk för att främmande makter sprider falsk information för att påverka valresultatet.
Digital röstning
De 19 % som upplever att det skulle vara mindre säkert att rösta digitalt pekar på risken för att hackare kan påverka valet. Gruppen litar inte heller på tekniken och att anonymiteten kan garanteras.
16 % upplever en högre säkerhet i att rösta digitalt och använder framförallt argument som att anonymiteten i högre grad garanteras när ingen ser vilka valsedlar du tar, och även att den mänskliga faktorn försvinner vilket gör resultatet mer tillförlitligt.
Det är en tydlig åldersskillnad i attityden till digital röstning, där yngre är de som är mest positiva. Även de med ett lägre förtroende till det politiska systemet ser fördelar med digital röstning i större utsträckning än de med stor tillit till systemet.
Läs mer: https://www.comhem.se/asset/2zxwgcm7u48q/3kP4mwBDgkiI8kkYgs0iKA/51cca44573e338cb82fbbb4c40d04030/5167_0015_Com_Hem_kollen_2018_webb.pdf