Arbetsliv Privatekonomi
Publicerat: 2016-03-17

Spaning

Lantbruksbarometern 2016

Lantbruksbarometern 2016

Svenska lantbrukare brottas med vikande lönsamhet men hyser ändå tilltro inför framtiden. Lönsamheten ligger på samma nivå som för föregående år men sju av tio lantbrukare anser fortfarande att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig. Värre är det för mjölkproducenterna där 93 procent svarade att de har ganska eller mycket dålig lönsamhet. För grisköttsproducenterna ser det dock bättre ut och 55 procent uppger att de har ganska eller mycket god lönsamhet.
Framtiden ser dock ljusare ut enligt undersökningen. 60 procent av de tillfrågade svarade absolut eller kanske på frågan om de skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare eller att arbeta inom näringen. Lantbrukare i åldern 31–40 var ännu mer entusiastiska och 78 procent av dem rekommenderade sitt yrke för en ny generation.
Läs mer på:
http://www.lrfkonsult.se/press/vara-publikationer/lantbrukare/lantbruksbarometern/yngre-lantbrukare-har-storst-framtidstro/?id=4882&epslanguage=sv