Arbetsliv Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2024-03-13

Spaning

Den globala handeln fortsätter att slå rekord

Den globala handeln fortsätter att slå rekord

Logistikföretaget DHL och New York Universitys Stern School of Business har släppt den årliga upplagan av DHL Global Connectedness Report 2024. Den kartlägger hur flöden av handel, kapital, information och människor rör sig runt i världen och mäter globaliseringen av 181 länder och territorier.

Rapporten visar att globaliseringen nådde en rekordnivå år 2022 och förblev nära den nivån även under 2023 - trots en serie globala kriser under det senaste decenniet. Fakta motbevisar starkt uppfattningen att tillväxten av globala flöden har gått bakåt. Handelstillväxten spelade en avgörande roll för att öka den globala samhörigheten.

Andelen av den globala produktionen som handlades internationellt var tillbaka på en rekordhög nivå år 2022. Efter en avmattning år 2023 förväntas handelstillväxten accelerera år 2024. Globaliseringen av informationsflöden har varit särskilt stark under de senaste två decennierna, även om senaste data visar att tillväxten avmattas, delvis på grund av mindre forskningssamarbete mellan USA och Kina. Företagens globalisering ökar, med företag som utvidgar sin internationella närvaro och ökar sina försäljningar utomlands.

Rapporten bekräftar den betydande potentialen att fortsätta öka globala flöden. Den sätter världens nuvarande nivå av globalisering vid endast 25%, på en skala från 0% (vilket innebär att inga flöden korsar nationella gränser) till 100% (där gränser och avstånd har upphört att ha någon betydelse).

Singapore rankas högst och tar förstaplatsen. Nederländerna och Irland rankas tvåa och trea. 143 länder blev mer globalt sammankopplade, medan endast 38 såg sina nivåer av sammankoppling minska. Ytterligare bevis visar att Europa är världens mest globalt sammankopplade region, följt av Nordamerika och Mellanöstern och Nordafrika.

DHL Global Connectedness Report visar också att förbindelserna mellan USA och Kina fortsätter att minska, med en minskning av andelen av båda ländernas flöden som involverar varandra med cirka en fjärdedel sedan 2016. Båda länderna är dock fortfarande betydligt sammankopplade och uppvisar större flöden än nästan vilket annat par av länder som helst. Ryssland och Europa har kopplats loss från varandra, vilket resulterar i att Ryssland står inför en oöverträffad nedgång i sammankoppling, mer än dubbelt så mycket som någon tidigare nedgång som har registrerats bland världens 20 största ekonomier. Samtidigt visar dataanalysen att det inte finns någon bred uppdelning av världsekonomin mellan rivaliserande geopolitiska block.

Vidare visar rapporten att förutsägelser om en global övergång från globalisering till regionalisering inte - åtminstone ännu - styrks av mönster för internationella flöden. Faktum är att de flesta internationella flöden äger rum över stabila eller till och med längre avstånd, och en minskande andel sker inom stora geografiska regioner. Inom handeln uppvisar endast Nordamerika en tydlig övergång till mer regionaliserade handelsmönster.

 

Källa:  http://dhl.com/globalconnectedness

 

Bild: DHL press