Lantmäteriet slutar med papperskartor

Lantmäteriet slutar med papperskartor

Lantmäteriet slutar trycka kartor på papper nästa sommar. I stället kommer kartorna att finnas i lättillgängliga e-tjänster. Där kan användaren enkelt skapa sin egen karta och skriva ut den på papper. Orsaken till förändringen är att man upplever att efterfrågan på papperskartor har minskat drastiskt.

Från och med den 1 juli 2018 slutar Lantmäteriet att tillhandahålla tryckta versioner av de så kallade allmänna kartorna. I stället har Lantmäteriet utvecklat e-tjänster som ger privatpersoner möjlighet att själv välja utsnitt på kartan. I tjänsten Kartutskrift kan man dessutom skriva ut kartan på papper. Företag som vill göra egna kartor eller tjänster som innehåller kartinformation får tillgång till Lantmäteriets kartdata via ett flertal anpassade digitala åtkomstsätt.

Läs mer här: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor-flygbilder-och-ortnamn/kartutskrift/