Media Shopping
Publicerat: 2022-03-28

Spaning

En av tre har testat social e-handel

En av tre har testat social e-handel

En ny YouGov-studie visar att 1 av 3 konsumenter i Norden har provat social shopping. 22 % handlar regelbundet via sociala medier. Undersökningen visar också att 64 % av människorna i Norden inte har provat social shopping, däremot kan 24 % tänka sig att göra det. Intresset skiljer sig dock åt i de olika nordiska länderna. 45 % av norrmännen har inte provat social shopping och de kan inte heller tänka sig att göra det. Danmark har den näst största andelen av som inte är intresserade av sociala shopping (41 %), medan endast 32 % av finländarna och svenskarna är ointresserade av social shopping.
 
Källa: https://business.yougov.com/content/41342-new-study-social-shopping-nordics
 
Bild: Depositphotos