Lego Braille

LEGO kommer att lansera en version med Braille (blindskrift) på för att underlätta för synsvaga att använda byggstenarna som LEGO utgör