Kultur / Fritid
Publicerat: 2016-04-04

Spaning

Lekfullt museum

Lekfullt museum

Manchester Museum och The Whitworth Art Gallery i Storbritannien satsar på lekfullhet. De satsar särskilt på besökare i åldern 0–2 år och har utbildat personalen i lek. Museet har drop in-verksamhet, familjeprogram och en ateljé där barnen kan leka och skapa. Ett av de mest populära programmen för bebisar använder museets naturhistoriska samling med uppstoppade djur. Manchester Museum har haft utbildning för sina anställda så att de ska förstå småbarn bättre. De har också tagit fram en sorts manifest för hur museet kan vara en plats för lek och slutsatserna är sammanställda i skriften Rules for a Playful Museum samt i en fallstudie.
Läs mer här: http://happymuseumproject.org/rules-for-a-playful-museum/