Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-05-11

Spaning

Luftdriven jetmotor

Luftdriven jetmotor

Universitetet i Wuhan, Kina har forskat kring att få ned koldioxidutsläpp från trafik. De har lyckats i försök med en jet-motor-protoyp att skap plasma genom hög temperatur direkt ur trycksatt luft. Detta skulle kunna vara lösningen för utsläppsfria flygningar.
Det som händer är att motorn komprimerar luft som sedan joniseras med hjälp av mikrovågor som i sin tur alstrar het plasma som ger kraft.
Vid försök lyckades prototypen att lyfta en stålboll på ett kilo ung 2,5 cm upp i luften vilket i full skala skulle motsvara en konventionell jetmotor.
Forskningsledaren heter Jau Tang.
"Our results demonstrated that such a jet engine based on microwave air plasma can be a potentially viable alternative to the conventional fossil fuel jet engine," Tang said.
Bild från Wuhan University pressrelease