Hälsa / Träning Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-05-27

Spaning

Magnetism stänger missbruk

Magnetism stänger missbruk

Forskare har nu funnit att med hjälp av magnetfält så kan de "stänga av" missbrukssuget och det gäller oavsett missbruk, nikotin, kokain och alkohol.
De som missbrukar gör det för att de "belönas" av hjärnan med dopamin när de gör det, vilket leder till upprepningen i beteendet. Hos missbrukare blir det en felinställning i hjärnan som kan korrigeras med hjälp av magnetisk stimulans. Försök har genomförts med lyckade resultat, av de behandlade så blev nästan 70 % fria från missbruk medan de i kontrollgruppen som fick kämpa själva så blev bara 19 % fria.
Försöket genomfördes på University of South Carolina.
Källa: Science daily