Arbetsliv Hälsa / Träning Kultur / Fritid Media Reklam Värderingar
Publicerat: 2024-06-14

Spaning

Majoriteten av svenskarna tycker Pride är viktigt

Majoriteten av svenskarna tycker Pride är viktigt

Två av tre svenskar anser att Pridefestivalerna är viktiga för HBTQ+-personers rättigheter och för att skapa gemenskap och glädje i samhället. Det visar rapporten “Alltid Öppna” som 7-Eleven har tagit fram tillsammans med insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden. Rapporten handlar om öppenhet och engagemang för HBTQ+-rörelsen och är baserad på en Sifo-undersökning.

Rapporten “Alltid Öppna” visar även att Pridefestivalerna främst bidragit till en ökad förståelse och ett ökat engagemang för HBTQ+-frågor i samhället. Det framgår också att fler kvinnor än män anser att Pride är betydelsefullt. Tre av fyra kvinnor uppger att festivalerna är mycket eller ganska viktiga för att skapa glädje och gemenskap och för HBTQ+-personers rättigheter - medan omkring hälften av männen anser att de är viktiga.

Svensk lag förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck inom arbetslivet. Drygt hälften av de arbetande svenskarna (51%) anger i rapporten att deras arbetsgivare har en mångfalds- och inkluderingspolicy där frågor kring HBTQ+ är inkluderade. En fjärdedel (27%) uppger att deras arbetsgivare inte har en sådan policy, medan den resterande delen, 22 procent, inte vet.

 

Källa: https://7-eleven.se/alltid-oppna/

 

Bild: Press 7-eleven