Privatekonomi Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-10-05

Spaning

Många oroliga för it-brottslighet

Många oroliga för it-brottslighet

I en undersökning om allmänhetens beteenden och inställning till frågor som rör it-relaterad brottslighet, utförd på uppdrag av MSB, uppger 43 procent av respondenterna att de det senaste året upplever ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet. Undersökningen visar också att mer positiva beteendeförändringar mot säkrare internetvanor har etablerats.

Undersökningen i korthet:

  • Ökad oro för att drabbas av it-relaterad brottslighet, där 43 procent av de tillfrågade i den senaste undersökningen uppger att de är mer oroade jämfört med för ett år sedan.
  • Fler använder skärmlås på sina mobiler. Årets undersökning visar att 94 procent använder skärmlås mot 88 procent år 2020.
  • Fler verkar hantera sin e-legitimation säkrare.
  • Cirka en tredjedel av respondenterna använder lösenordshanterare mot jämfört med tidigare en femtedel 2020.
  • De flesta i undersökningen anser sig känna till hur de ska skydda sig i den digitala världen.

 

Källa: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/informationssakerhetsmanaden/tank-sakert/

 

Bild: press MSB