Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-04-27

Spaning

Många svenskar upplever social ångest

Många svenskar upplever social ångest

Hälsoföretaget Life har publicerat sin årliga rapport Hälsobarometern som undersöker svenskarnas syn på hälsa i olika kategorier. I årets upplaga får vi bland annat en inblick i hur det senaste året har påverkat svenskarnas mentala hälsa. I rapporten svarar över hälften att de upplevt en ökad social ångest. Framför allt är det den yngre generationen som drabbats.
För majoriteten av svenskarna är den sociala ångesten påtaglig och innebär bland annat att man känner stress, oro och ångest inför att träffa människor. Som en följd av detta upplever en fjärdedel fysiska symptom såsom hjärtklappning, svettningar, sömnlöshet och yrsel. Det är dessutom lika många som gärna fortsätter med distansarbete genom att arbeta eller studera hemifrån så ofta de kan.
Av den yngre generationen, mellan 18–30 år, är det hela 65 procent som upplever att deras sociala ångest har ökat de senaste 12 månaderna. Det är alltså den åldersgrupp som har upplevt mest ökad social ångest bland åldersgrupperna under det senaste året. En av följderna av den sociala ångesten är att de hör av sig mer sällan till vänner och familj. Hälften upplever även stress inför sociala sammankomster och var tredje får fysiska symptom. Den yngre generationen är däremot den åldersgrupp som tycker det är mest viktigt att prata med andra om social ångest och annan mental ohälsa.
 
Källa: https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/f_pdf,fl_attachment/qra3wswop8lqaees5pjd
 
Bild: Depositphotos