Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2023-12-19

Spaning

Många unga kvinnor känner sig ofta ensam

Många unga kvinnor känner sig ofta ensam

Nästan varannan kvinna i åldern 18-29 år ofta känner sig ensam. Det visar Aller Medias rapport She Report. 28 procent upplever att sociala medier ökar känslan av ensamhet. Denna generation upplever också att de har ett stort antal bekanta men få nära vänner. Samtidigt uppger 44 procent av kvinnor mellan 18-75 år att de trivs med att vara ensamma – speciellt om det är självvalt.

Sveriges kvinnor värderar sina relationer högt. Hela 98 procent tycker att det är viktigt med vänskapsrelationer för att leva ett hälsosamt liv. Det är tydligt att ensamstående kvinnor och de med osäker boendesituation upplever en negativ påverkan på det allmänna måendet. 44 procent av kvinnorna i rapporten svarar att de har möjlighet att påverka och bestämma över sin privatekonomi, men endast 30 procent har råd att skilja sig från sina partner. Detta tyder på att ekonomisk trygghet är en viktig faktor för välbefinnandet i parrelationer.

 

Källa: www.aller.se/she

 

Bild: Aller Media