Belgien förbjuder kontakt efter arbetstid

Belgien har i lag, som börjar gälla den 1 februari, gjort det förbjudet för chefer att kontakta medarbetare efter ordinarie arbetstid, lagen gäller i första skedet statligt anställda tjänstemän. Enda undantaget är ifall en krissituation uppstår.