Mat / Dryck Shopping
Publicerat: 2019-03-06

Spaning

Många vill sortera på stan

Många vill sortera på stan

Vi äter och dricker allt mer i farten. Nästan var femte person, 19 procent, köper mat, dryck och snacks på språng flera gånger varje vecka, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent. Men med de nya sätten att konsumera mat och dryck följer stora mängder förpackningar, som det i dag sällan går att källsortera på allmän plats.
Sju av tio svenskar, 69 procent, upplever att nedskräpning kopplad till konsumtion av mat och dryck på språng är ett stort problem. Och fler än åtta av tio, 86 procent, vill kunna källsortera dessa förpackningar direkt på stan.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-novusundersokning-fler-an-atta-av-tio-vill-kunna-sortera-pa-stan