Mat / Dryck Shopping
Publicerat: 2020-12-17

Spaning

Hållbarhet viktigt när svenskarna handlar mat ​

Hållbarhet viktigt när svenskarna handlar mat ​

En ny undersökning från Demoskop på uppdrag av Coop visar att nästan häften av svenskarna tycker att det är svårt att förstå om de livsmedel de köper är hållbart producerade eller inte. Bland svarande över 65 år är andelen ännu högre. På frågan om vad som är det största hindret för att handla livsmedel som är hållbart producerade så svarar de allra flesta att priset är största hindret (37 procent) följt av information (26 procent) samt den egna kunskapen om hållbarhet (10 procent).
Ur en lista på tio aspekter av hållbarhet (desamma som WWF listat inom Hållbar Livsmedelskedja) ombads svenskarna välja vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast för dem när det gäller mat. De allra flesta sätter klimatet främst (21 procent) följt av påverkan på djurhälsa (18 procent) samt att livsmedel tillverkats utan bekämpningsmedel (18 procent). Personer upp till 29 år rankar klimatet som viktigast medan personer över 65 år sätter frågan om bekämpningsmedel främst.  Undersökningen visar också att fyra av tio svenskar alltid eller ofta tänker på om en vara är hållbart producerad när de handlar livsmedel, och en tredjedel låter den informationen styra vad de faktiskt handlar.
 
Källa: https://pressrum.coop.se/hallbarhet-viktigt-nar-svenskarna-handlar-mat-men-det-ar-svart-att-hitta-information/
 
Bild: Press Coop