Reklam Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-01-20

Spaning

Maskiner nära att tolka känslouttryck bättre än människor

Maskiner nära att tolka känslouttryck bättre än människor

Många av världens stora företag, så som Procter & Gamble, Unilever och eBay använder sedan tidigare maskiners förmåga att avläsa det mänskliga känslospektrumet för att effektivisera sin marknadsföring. Den populära bloggen Singularity Hub identifierade nyligen att detta område börjar växa med fler och fler aktörer som vill ge sig in i framtidens marknadsföring. Såväl stora företag som vill dra nytta av ny teknik liksom små företag som erbjuder innovativ teknologi inom området.
Datorer kan genom att bearbeta enorma dataset av hur människor reagerar på innehåll så som bilder och video ”lära sig” att tolka ansiktsutryck. Känslor så som glädje, sorg, ilska, förvåning, rädsla, avsky och förakt kan registreras genom att avläsa de 44 distinkta rörelser som ansiktsuttryck kan brytas ned till.
Genom sin höga beräkningshastighet överskrider datorernas förmåga att tolka vad en människa känner en vanlig mänsklig individs förmåga. Det vill säga, man skulle kunna säga att algoritmerna kanske redan är smarta nog att rent visuellt extrahera mer dold information och tankeverksamhet från ett ansikte än vi människor. På så sätt hoppas man bland annat kunna rikta reklam i realtid på ett annat sätt, eller varför inte skruva upp hastigheten på ett TV-spel om en uttråkad spelare registreras.
http://singularityhub.com/2014/01/19/with-emotion-recognition-algorithms-computers-know-what-youre-thinking/