Privatekonomi Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-10-25

Spaning

Mastercard öppnar upp sin blockchain-lösning

Mastercard öppnar upp sin blockchain-lösning

Kortföretaget Mastercard har utvecklat en lösning för blockchain som man nu öppnar upp för andra att använda. Med hjälp av företagets API kan nu utvalda företag och finansiella aktörer utveckla egna blockchainbaserade lösningar. Förhoppningen är att det ska bidra till nya lösningar som både är snabbare, enklare och billigare än dagens lösningar.
Mastercards blockchain lösning är en sk ”permission blockchain”, vilket betyder att endast de som är en del av en transaktion kan se detaljerna runt den.
Läs mer här: https://developer.mastercard.com/product/mastercard-blockchain
https://youtu.be/gM6hYohTUnQ?feature=oembed" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" width="506" height="285" frameborder="0">