Privatekonomi Shopping Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-05-03

Spaning

BankID lanserar ett digitalt ID-kort

BankID lanserar ett digitalt ID-kort

Inför sommaren lanserar BankID möjligheten att skapa egna digitala ID-kort. För att göra det behöver man en giltig ID-handling, som svenskt pass eller nationellt ID-kort. BankIDs nya lösning bygger på samma säkra teknik för identifiering och underskrift, men har utökats för att även inkludera fysiska miljöfaktorer. Det digitala ID-kortet fungerar som ett alternativ för att styrka ålder på platser som Systembolaget, samt legitimering vid pakethämtning och andra situationer som kräver bevis på identitet. För närvarande finns det inget officiellt lanseringsdatum fastställt, men det är planerat att lanseras innan sommaren.

 

Källa: https://e-identitet.se/news/bankid-lanserar-ett-digitalt-id-kort/

 

Bild: Press e-identitet