Mastercard tar fram ”ljudvarumärke”

Mastercard tar fram ”ljudvarumärke”

I takt med att röststyrning och smarta högtalare får större spridning blir det allt viktigare hur man hörs. För att stärka sin profil har nu kreditkortsföretaget Mastercard tagit fram ett ”sonic brand”, dvs ett ljud som ska symbolisera företaget.

Mastercards ”Sonic Brand Identity”, är en serie ljud baserade på en melodi som kan användas i många olika sammanhang för att påminna konsumenterna om att de har att göra med företaget.

 

Läs mer: https://newsroom.mastercard.com/press-releases/sound-on-mastercard-debuts-sonic-brand/