Media Reklam
Publicerat: 2016-08-12

Spaning

Svenskar använder Snapchat och Instagram mest

Svenskar använder Snapchat och Instagram mest

Enligt en undersökning av Adobe är svenskarna de som använder Snapchat och Instagram flitigast av fem undersökta Europeiska marknader.
33 procent av Svenskarna använder Snapchat och 51 procent använder Instagram. Motsvarande siffror för Snapchat i Frankrike är 22 procent, Storbritannien 20 procent och för Nederländerna 17 procent.
Läs hela undersökningen: http://www.cmo.com/adobe-digital-insights/articles/2016/7/18/adi-best-of-the-bestdriving-social-media-success-.html#gs.Xvzt4Ws