Mastercard testar ansiktsigenkänning

Mastercard inleder nu ett pilotprojekt där kunderna vid betalningstillfället ska ta en bild på sig själv med sin mobilkamera, i stället för att knappa in en pinkod. På så vis kan identiteten bekräftas och köpet genomföras. Vi det pågående testet erbjuds kunderna att använda både ansiktsskanning och fingeravtrycksbaserad autentisering. 500 kunder ingår i pilotprogrammet

Läs mer här: http://fortune.com/2015/07/01/mastercard-facial-recognition/