Mat / Dryck
Publicerat: 2022-10-26

Spaning

Mer hållbar dryckes-konsumtion på Gröna Lund

Mer hållbar dryckes-konsumtion på Gröna Lund

Under Gröna Lunds Halloweenfirande lanseras ett helt nytt dryckeskoncept i samarbete med Coca-Cola som ett pilotprojekt i nöjesparken. Konceptet innebär att besökaren kan välja en flergångsmugg och själv fylla på sin favoritdryck i någon av parkens påfyllningsstationer. Utöver att det blir billigare för gästerna med dryck, blir muggen också en del av ett hållbart cirkulärt system då den kan återanvändas under hela besöket och därefter återlämnas innan hemgång för att diskas och sedan användas på nytt.

Varje refillmugg märks med ett unikt chip som avläses vid köp av refill och på så sätt kan data kring muggens resa och antal användningar följas upp. Innan besökaren lämnar parken för dagen återlämnas muggen vid utplacerade inlämningsstationer eller vid ett av Gröna Lunds alla lyckohjul, då man också får ett gratis nummer att spela på som tack för hjälpen. Muggen samlas sedan in och rengörs, för att sedan kunna återanvändas igen och igen och igen. Under pilotprojektet genomför Chalmers Industriteknik en kvalitativ studie med fokus på användarperspektivet. Utvalda besökare kommer att intervjuas för att undersöka deras upplevelser av, och syn på, det flergångssystem för muggar som testas och utvärderas under piloten.

 

Källa: https://news.cision.com/se/grona-lund/r/grona-lund-och-coca-cola-i-sverige-genomfor-pilotprojekt-for-hallbar-dryckeskonsumtion,c3650800

 

Bild: Press Gröna Lund