Media
Publicerat: 2014-12-16

Spaning

Mer tv-tittande

Mer tv-tittande

Svensken tittar allt mer på rörligt bild men mindre på sk linjär-tv. En ny mätning från MMS visar att en genomsnittlig 16-65-åring nu lägger mer än fyra timmar om dagen på online-, nedladdad eller linjär-TV. Det är första gången sedan MMS började mäta rörlig bild som tittartiden passerar fyra timmar per dag. Vid vårens mätning låg tittartiden på 236 minuter om dagen, men ökade i höstens mätning till 249 minuter per dag.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/mediamaetning-i-skandinavien-mms-ab/pressreleases/mms-fyra-timmar-tv-per-dag-1094576