Merck testar robotdiagnostik

Merck testar robotdiagnostik

Läkemedelsbolaget Merck har utvecklat roboten Petra tillsammans med Furhat. Bakgrunden till testet är det faktum att omkring 5 procent av världens befolkning beräknas ha hormonsjukdomen hypertyreos utan att veta om det. Samtidigt finns det både billiga och lättåtkomliga läkemedel. En sådan omedvetenhet gäller även sjukdomar som alkoholism och diabetes.

Detta globala hälsoproblem vill Merck bemöta med sin robot Petra. Merck står för den medicinska kompetensen medan Furhat programmerar och ansvarar för att roboten fungerar som tänkt.

Med Furhat får personen på gatan möjlighet att interagera med en robot, som ställer av läkare utvalda frågor för att luska ut om personen bör besöka en vårdcentral. Syftet med Mercks satsning är i ett första steg att undersöka om Furhat-roboten kan engagera människor på ett annat sätt än ett vanligt formulär skulle göra.

Merck har startat med en pilot på Epicenter i Stockholm. Piloten ska sedan utvärderas genom att de som interagerat med roboten får svara på frågor om hur upplevelsen var. Vi kommer även givetvis titta på statistik som hur många som slutför testet och hur många som dessutom hamnade i riskgruppen.

 

Källa: https://it-halsa.se/furhat-robotics-och-merck-lanserar-robot-for-medicinsk-screening/