Media Privatekonomi
Publicerat: 2022-04-19

Spaning

Meta testar nya funktioner för betalningar i Horizon

Meta testar nya funktioner för betalningar i Horizon

Meta har börjat arbeta på en handfull verktyg för intäktsgenerering på sin Horizon Worlds-plattform. De kommer att göra det möjligt för utvalda kreatörer att sälja virtuella föremål inom sina anpassade världar. Till att börja med har man testat två nya funktioner för intäktsgenerering.
Den första är köp i metaverse. Deltagande kreatörer kan sälja anpassade objekt utvecklade med hjälp av Horizon Worlds skaparverktyg i utbyte mot riktiga pengar. Dessa föremål kan vara allt från digitala kläder och avatartillbehör till specialverktyg och exklusiv tillgång till platser i världen.
Den andra funktionen som testats är Horizon Worlds Creator Bonus, ett program som kommer att betala kreatörer en viss summa pengar i slutet av varje månad beroende på deras framsteg mot ett fördefinierat mål. Till exempel kan kreatörer få mer betalt för att använda ett specifikt verktyg eller funktion. Kreatörer kommer att kunna sälja saker på egen hand med den nya Commerce-fliken medan de är i Skapa-läge.
 
Källa: https://www.oculus.com/blog/testing-new-tools-for-horizon-worlds-creators-to-earn-money/
 
Bild: Oculus