Media Värderingar
Publicerat: 2017-04-03

Spaning

Miljö längst ner i mediarapporteringen

Miljö längst ner i mediarapporteringen

Miljö är den politiska sakfråga som det rapporterats minst om i svensk media under 2016. Detta trots att miljöfrågan är något svenskarna till stor grad bekymrar sig över.
Den sakfråga som fick mest uppmärksamhet i media var under året integration och flyktingar, till följd av det politiska spelet och skandaler.
Det är Sifo som på uppdrag av Ekot har undersökt nyheter med politisk koppling som rapporterats om på de stora tidningarnas förstasidor och nämnts i de inledande rubrikerna hos de stora tv-medierna.
Vad media bevakar och hur de väljer att rapportera i olika frågor har stor betydelse för hur nyhetskonsumenterna bildar sig sin uppfattning om världen, och det påverkar också de politiska partierna. Medias påverkan på vår omvärld är därför väldigt betydande.
Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6658355