Hälsa / Träning Privatekonomi
Publicerat: 2024-06-18

Spaning

Minskad medellivslängd i gruppen unga kvinnor med lägre utbildning

Minskad medellivslängd i gruppen unga kvinnor med lägre utbildning

Medellivslängden sjunker för ensamstående kvinnor med förgymnasial utbildning födda i Sverige. Det visar en sammanställning från Folkhälsomyndigheten. Resultat för inrikes födda ensamstående kvinnor med förgymnnasial utbildning visar att den återstående medellivslängden vid 30 års ålder minskade med ett år under perioden 2012–2022. För befolkningen i stort ökade i stället medellivslängden med 1,3 år under denna period.

Flera förutsättningar till god hälsa för förgymnasialt utbildade kvinnor födda i Sverige har försämrats under studieperioden. Fler är ensamstående, har låga inkomster och har sjukpenning eller sjukersättning som största inkomstkälla. Färre personer i gruppen hade förvärvsarbete 2022 jämfört med tio år tidigare.

Analysen av kvinnors medellivslängd är en del i ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram kunskap om kvinnors hälsa och livsvillkor. Rapporten är ett första steg till fördjupad kunskap.

 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2024/juni/sankt-medellivslangd-for-ensamstaende-kvinnor-med-kort-utbildning/

 

Bild: Depositphotos