Publicerat: 2019-11-12

Spaning

Mobilen allt populärare för shopping

Mobilen allt populärare för shopping

Mer än var fjärde svensk föredrar sin smartphone framför datorn när de ska handla online – en ökning med 150 procent på två år. Köp i mobilen står nu för över en tredjedel av e-handeln i Norden. Det visar en ny undersökning från revisions- och konsultbolaget Deloitte.
Enligt J.P Morgan har nordisk e-handel nått ett värde av 46 miljarder euro under 2019 och köp i mobilen står för lite mer än en tredjedel. I Deloittes undersökning Global Mobile Consumer Survey 2019 – Nordic Cut svarar 28 procent i Sverige att de föredrar sin smartphone när de ska handla online, jämfört med 13 procent från undersökningen 2017. Det motsvarar en ökning med 150 procent på två år. 30 procent uppger att de föredrar mobilen för att söka online eller göra research på produkter eller tjänster.
Fortfarande vänder sig flest till företagens officiella webbplats för att handla. Ett skifte kan dock vara på väg, då företagets webbplats sjunker i popularitet med tre procentenheter från undersökningen 2018, medan marknadsplatser och meddelande-appar ökar med sex respektive sju procentenheter.
 
Läs rapporten: https://www.mynewsdesk.com/se/deloitte/documents/mobile-consumer-survey-2019-the-nordic-cut-91593
 
Bild: Depositphoto