Media Utbildning Värderingar
Publicerat: 2018-01-24

Spaning

Mobilregler vanligt på svenska skolor

Mobilregler vanligt på svenska skolor

Nio av tio mellan- och högstadielärare uppger att deras skola har regler för hur eleverna får använda mobiltelefoner under skoltid. Oftast tillåts mobiler bara i undantagsfall. Det visar en ny undersökning som Lärarbarometern har gjort på uppdrag av Telenors och den ideella organisationen Surfa Lugnts initiativ Nätprat.
Majoriteten av Sveriges skolor har någon form av mobilförbud. Oftast tillåts mobiler bara på vissa lektioner och i undantagsfall (35%) följt av endast på raster (28%). 14 procent av lärarna uppger att det inte finns några förbud alls medan var tionde (8%) uppger att mobiler är helt förbjudna.
77 procent av landets lärarkår tycker att mobilförbud i skolan är något positivt. Hälften tycker till och med att det är väldigt bra (51%). Bara var tionde (11%) anser att mobilförbud är dåligt. Enligt lärarna är de främsta fördelarna med mobilförbud att det bidrar till arbetsro i klassrummet (56%), följt av färre fall av nätmobbning och nätkränkningar (14%) samt att eleverna umgås mer med varandra (13%).
Läs mer: http://press.telenor.se/pressreleases/mobilfoerbud-mer-regel-aen-undantag-i-sveriges-klassrum-2389829